ติดต่อเรา

>>ขั้นตอนการร้องเรียน 


เบอร์โทรศัพท์รับเรื่องราวร้องทุกข์

โทรศัพท์   054 - 286028
 
โทรสาร   054 - 286028

สาธารณสุขอำเภอเสริมงาม 09-3273-4498

E-mail  :  Sermngamhealth@hotmail.com

ที่อยู่ 207  หมู่ 11  ตำบลทุ่งงาม  อำเภอเสริมงาม  จังหวัดลำปาง  52210แผนที่ตั้งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสริมงาม  จังหวัดลำปาง